Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Статті

 

Розробка програми наставництва
Основні складові наставницької діяльності. Розвиток та підтримка самоповаги. Цикл спостереження. Етапи циклу спостереження. Укладання наставницького контракту. Розвиток компетентності.
Що таке наставництво?
Наставництво. Цілі наставництва. Приклад футбольної команди. Ролі наставника. Умови для успіху.
Чому керівник має бути наставником?
Ця тема стала актуальною, коли економіка переживала певний спад. Це спонукало уряд і компанії працювати якомога ефективніше. Конкуренція зростала і для недержавних організацій, які стали приватними, це стало ще одним викликом. Швидкість, ефективність, зосередження на результатах і, водночас, на процесі відновлення, створювали умови для стабільного розвитку організацій. Вимоги ринку вели до розвитку економіки. Підвищення якості продукту, організації праці, управління людськими ресурсами створювали конкурентну перевагу.
Основні поняття
Активне навчання. Альтернатива. Аргумент. Діалог. Диференційоване викладання. З`ясування/зондування. Метод рефлексії. Наставник. Наставництво. Перефразування. План дій. Портфоліо. Практика під керівництвом. Спілкування. Спільне викладання. Стандарти. Стратегії.
Наставництво як важливий компонент процесу підвищення якості
Роль і відповідальність наставника. Співпраця між педагогом і наставником. Співпраця між наставником і адміністратором. Відмінності між ролями наставника й адміністратора. Чотири основні ролі наставника. Цикл роботи наставника: чотири етапи осмислення. Зустрічі з наставником: планування і осмислення. Труднощі наставництва. Деякі поради для більш успішного наставництва.
Теорії менеджменту, стилі лідерства (менеджменту)
Науковий менеджмент (1870 – 1950 рр.). Менеджмент людських стосунків (1950 – 1965 рр.). Ревізіонізм (1965 – 1975 рр.). Стилі лідерства (менеджменту). Чотири стилі лідерства.
Особливості навчальної діяльності сучасних дітей дошкільного віку
Природа і механізм навчальної діяльності ще до кінця не вивчені. В останні десятиліття було здійснено багато реформ у навчанні. Нині у наукових колах та серед педагогів практиків продовжуються дискусія про те, що таке навчання, і як найкраще його організувати. Але давайте спочатку поглянемо в минуле, на те, як складався навчальний процес в нашій освіті раніше та звернемося до сучасної практики освіти й інновацій.
Розробка програми наставництва
Наставництво – це процес покращення педагогічної практики та її результатів. Воно забезпечує педагогів зворотним зв’язком щодо бажаної поведінки, а також поведінки, яку потрібно змінити. Цілком очевидно, що у найближчі роки педагоги, керівники шкіл, викладачі приділятимуть практиці наставництва набагато більше часу, енергії та зусиль. Для досягнення оптимальних результатів цикл спостереження має відповідати (річним) цілям і критеріям якісної освіти. Це потребує оцінки.
Особливості навчальної діяльності сучасних дітей дошкільного віку
Природа і механізм навчальної діяльності ще до кінця не вивчені. В останні десятиліття було здійснено багато реформ у навчанні. Нині у наукових колах та серед педагогів практиків продовжуються дискусія про те, що таке навчання, і як найкраще його організувати. Але давайте спочатку поглянемо в минуле, на те, як складався навчальний процес в нашій освіті раніше та звернемося до сучасної практики освіти й інновацій.
Теорії менеджменту, стилі лідерства (менеджменту)
Наголос робиться на раціональних, ефективних процедурах та контролі, базуючись на ідеї, що люди – раціональні істоти. Якщо платити їм відповідно за здійснену роботу, вони краще працюватимуть. Ідеї щодо лідерства можна підсумувати твердженням – лідерами народжуються. У груповій динаміці цей погляд відображений у так званому «підході характеристик», «теорії Великої Людини». Основний фокус зосереджений на особистісних характеристиках лідерів. Цей класичний підхід передбачає, що лідерами народжуються, оскільки при народженні вони вже володіють певними особистісними характеристиками.
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: