Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» - всеукраїнська благодійна організація, заснована Міжнародним фондом “Відродження” (м. Київ, Україна) та Міжнародним центром розвитку дитини (м. Вашингтон, США) 15 червня 1999 р.

Створення Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» у 1999 році стало логічним продовженням діяльності Програми «Крок за кроком» Міжнародного фонду «Відродження», яка діяла в Україні з 1994 року по 1999 рік за підтримки Інституту Відкритого Суспільства (м. Нью-Йорк) та Міжнародного центру розвитку дитини (м. Вашингтон). Метою програми було впровадження демократичних практик у систему дошкільної освіти. У 1996 році програма поширила свою діяльність на початкову ланку освіти завдяки бажанню батьків дітей, які були залучені до програми, а також позитивним результатам оцінки (Міністерство освіти України, Інститут психології АПН України, Бостонський центр розвитку освіти). У 1996 році програма поширила також свої види діяльності на залучення дітей з особливими потребами та дітей національних меншин до загальноосвітніх закладів.

З 1999 року ВФ «Крок за кроком» є національним членом Міжнародної асоціації «Крок за кроком».

У 2003 році ВФ «Крок за кроком» отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на проведення курсів підвищення кваліфікації в галузі інноваційної освіти для вихователів і керівників дошкільних навчальних закладів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів, а також викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Місія Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” – сприяти втіленню освітніх реформ із реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особливими потребами; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.

У контексті виконання місії ВФ «Крок за кроком» ініціює та реалізує проекти у партнерстві з іншими українськими та міжнародними організаціями в рамках наступних програм:

 

Мета програми – впровадження цінностей та принципів демократії в навчальний процес дітей віком від народження до 10 років (дошкільний і молодший шкільний вік). Мета реалізується через забезпечення високопрофесійних тренінгів для різних категорій освітян: вихователів, вчителів початкових класів, керівників навчальних закладів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, батьків і представників недержавних організацій, а також забезпечення подальших консультацій силами наставників.

У межах реалізації Програми в 2014 році Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» упроваджується проект «Поширення досвіду Центрів для батьків у ромських громадах».

 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» визнає основне право всіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами та їхніх батьків, на рівний доступ до якісної освіти в інклюзивному освітньому середовищі. Програма «Інклюзивна освіта» спрямована на розробку ефективної моделі інклюзивної освіти, яка б забезпечувала успішне навчання дітей з особливими потребами в умовах навчального закладу за належної підтримки інших спеціалістів і батьків.

Для досягнення мети використовуються наступні стратегії:

 • тренінги для керівників і педагогів інклюзивних навчальних закладів (вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів, що впроваджують інклюзивну форму навчання);

 • консультації, спрямовані на вирішення конкретних проблем чи питань, пов`язаних з реалізацією моделі інклюзивної освіти;

 • тренінги для викладачів вищих педагогічних закладів освіти за спецкурсом “Залучення дітей з особливими потребами”;

 • тренінги для керівників освітніх закладів з питань створення інклюзивного освітнього середовища в умовах загальноосвітнього закладу;

 • тренінги для викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти;

 • розробка, видання методичних та інформаційних матеріалів, які базуються на потребах та інтересах дітей з особливими потребами та їхніх сімей;

 • розробка та проведення досліджень;

 • розвиток партнерства з іншими організаціями, які працюють у соціальній і медичній галузях щодо задоволення потреб дітей з особливими потребами.

Із метою досягнення цієї мети та стратегій ВФ «Крок за кроком» ініціює проекти, спрямовані на розвиток і поширення кращих педагогічних практик, формування громадської думки, лобіювання існуючого законодавства в напрямі інклюзивної освіти. У межах реалізації Програми в 2014 році Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» реалізує проекти:

 

Мета програми – розвиток якісно нового партнерства між школами та громадами, яке сприяє розвитку місцевих громад та демократизації школи. Таке партнерство передбачає зміни у розробці бачення та місії школи як громадсько-активної школи, де члени громади залучені до процесу управління школою та процесів прийняття рішень, що стосуються розвитку громад під час оцінювання потреб у громаді та розробці проектів, спрямованих на вирішення місцевих потреб та мобілізацію місцевих ресурсів.

Реалізація мети програми забезпечує розвиток громад, чиї ресурси і структури покликані служити інтересам кожного члена громади, де є:

 • спільні переконання освітян, підприємців, громадських лідерів, інших громадян щодо освіти як процесу, що відбувається впродовж усього життя і повинен бути доступний для кожного;

 • переконання щодо виходу освіти із своєї традиційної ролі та бачення її доступності впродовж семи днів на тиждень, участі в управлінні школою інших членів громади, доступності шкільних ресурсів для всіх членів громади;

 • спільний голос у визначенні потреб і ресурсів громади, залученні бізнес-структур, підприємців до співпраці;

 • можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи;

 • бажання бути інноваційними, гнучкими і творчими у визначенні нового бачення розвитку школи та освіти;

 • визнання ролі всіх членів громади в освіті та розвитку громади, покращенні життя для кожного члена громади.

У межах реалізації Програми в 2014 році Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» реалізує проекти:

 

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» є членом:

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком»: змістовий річний звіт 2013

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком»: змістовий річний звіт 2013

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком»: змістовий річний звіт 2014

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком»: змістовий річний звіт 2014

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком»: змістовий річний звіт 2015

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком»: змістовий річний звіт 2016

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»: річний звіт 2017 (українською мовою)

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»: річний звіт 2017 (англійською мовою)

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: