Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи

У розвитку школи як громадсько-активної важливо визначати свою діяльність: переваги й труднощі, діагностувати досягнення й недоліки задля подальшого покращання своєї діяльності. У цьому громадсько-активним школам допоможуть визначені міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ.

Кожна громадсько-активна школа розвивається по-своєму, тому що кожен навчальний заклад має свою визначену структуру, свій колектив, власні погляди адміністрації та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, всі громадсько-активні школи мають певні спільні характеристики. Стандарти допоможуть школам визначити свою найкращу діяльність та зосередитись на покращенні власних результатів.

Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ розроблені за спільної діяльності Всеукраїнського Фонду «Крок за кроком» (Україна), благодійної організації «Нова школа» (Чехія), Красноярського регіонального молодіжно-громадського Центру «Співробітництво на місцевому рівні» (Росія), благодійної організації «Контін Ю» (Велика Британія), Фонду «Крок за кроком» (Молдова) за проектом «Партнерство по оцінці діяльності ГАШ» за підтримки Фонду Ч. С. Мотта.

Стандарти громадсько-активних шкіл охоплюють такі сфери:

1. Лідерство

Розвиток і покращення діяльності школи залежить від сильної команди, яка об`єднана спільним баченням, цінностями у досягненні мети школи. Ефективний керівник забезпечує працівників усіма необхідними ресурсами, можливостями та підтримкою для проведення діяльності високої якості.

2. Партнерство

Ефективна ГАШ спрямовує свою діяльність на розвиток партнерських стосунків з установами, що є на території громади. Такі стосунки забезпечують гармонійну роботу різних установ з дітьми, їхніми сім’ями та місцевою громадою, забезпечують тісну співпрацю та підтримку один одного.

3. Соціальна інклюзія

Однією з найкращих рис ГАШ є створення умов та можливостей навчання для всіх дітей і дорослих, не зважаючи на їхнє походження, релігійні віросповідання, етнічний та соціальний статус, стан здоров’я тощо. Важливою місією таких шкіл є забезпечення учнів рівним доступом до навчання та сприяння створенню навчальної атмосфери у класі, вільної від упереджень та стереотипів, а також реалізації програм, доступних для всіх членів громади.

4. Послуги

ГАШ є центральним ресурсним центром у місцевій громаді й надає їй певні послуги, які визначені відповідно до потреб мешканців. Послуги надають підтримку сім’ям та створюють можливості для навчання дорослих. Школа може самостійно впроваджувати послуги та залучати до їх реалізації інші установи на території школи або громади.

5. Волонтерство

ГАШ заохочує учнів брати активну участь у житті громади. Це допомагає їм реалізувати навчальні ситуації, розглянуті у класі, в реальному житті. Волонтерство розвиває в учнів почуття довіри та поваги до мешканців громади та забезпечує важливу умову розвитку дитини – її співпрацю не тільки з батьками і вчителями, а й з іншими членами громади. ГАШ залучає до волонтерства не лише дітей, а й їхніх батьків та членів громади.

6. Навчання впродовж усього життя

Навчання впродовж усього життя є важливим елементом для всіх людей, які реагують на зміни і слідкують за швидким розвитком сучасного світу. Для учнів важливо розуміти, що навчання – це процес, який відбувається впродовж усього життя, а школа – не є єдиним місцем для навчання. Прикладом цього повинні бути дорослі, які показують, що навчання може бути не лише задля роботи, а й задля задоволення.

7.Розвиток громади

ГАШ – це школа, яка сприяє розвитку громади. У деяких країнах школа є важливим каталізатором змін та процвітання у своїй місцевості, в інших цю місію виконують інші установи. Індикатором таких шкіл є те, що вони є місцевими лідерами розвитку громади. У цьому випадку вони допомагають громадським групам застосовувати всі свої сили при виконанні завдань, залучати до цього громадськість та надавати послуги місцевому населенню.

8. Залучення батьків

Добре відомо, що учні навчаються краще, якщо їхнє навчання підтримують батьки. Усім батькам слід знати потреби розвитку дитини та якнайкраще забезпечити навчальне середовище вдома. Для цього необхідна активна співпраця між батьками та вчителями. ГАШ надає можливість для батьків бути залученими до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи.

9. Шкільна культура

Важливим елементом ГАШ є те, що вони відкриті та сприятливі до змін. В основі навчальних методів таких шкіл лежать демократичні цінності. Працівники школи роблять усе можливе, аби знайти кращі способи розкриття потенціалу в дітях, їхніх сім’ях та всіх членах громади. Шкільна культура полягає у тому, аби розвинути бажання учнів бути інноваційними, творчими та активними у житті навчального закладу.

Визначені стандарти самооцінки допоможуть громадсько-активним школам:

  • визначити сильні та слабкі сторони роботи ГАШ;
  • визначити потреби під час процесу навчання;
  • зосередити роботу з іншими установами та зацікавленими сторонами щодо подальшої співпраці;
  • оцінити роботу з громадою;
  • визначити загальні принципи діяльності та послуг на базі школи.

Використовуючи стандарти самооцінки ГАШ зможуть:

  • визначити рівень розвитку та пріоритети майбутніх дій;
  • слідкувати, щоби вся громада (батьки, діти, мешканці) була задіяна у програмах, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб;
  • залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей та участі у житті школи [14].

Процес самооцінки

Для того, щоб розглянути всі стандарти, школі необхідно зібрати команду, яка буде включати педагогів, батьків, учнів та представників державних і громадських організацій. Під час такої роботи команда ознайомиться та навчиться брати на себе відповідальність, проводити процес самооцінювання, переглядати та збирати інформацію. Все це допоможе школі у майбутньому будувати міцні партнерські відносини, а члени команди можуть стати хорошими представниками діяльності ГАШ.

Кожна ланка роботи в громадсько-активній школі чітко описана та має певні критерії, які допоможуть школі зрозуміти та визначити рівень її розвитку у відповідності до визначених стандартів. Для кожного стандарту є ключові індикатори та шкала оцінювання. Процес самооцінювання допоможе школам точно визначити, як вони справляються з усіма стандартами, а також – у яких вони мають успіх, а які ще потребують доопрацювання.

Після визначення всіх індикаторів стандартів школа може виявити, що необхідно покращити, які сторони її діяльності. Таким чином школа може працювати над своїми пріоритетами доти, поки не буде працювати над усіма сферами дій одночасно. Далі ГАШ самостійно вирішує, які дії їй необхідно виконувати першочергово.

Стандарти розроблені для ГАШ як технологія створення діалогу між партнерами та визначення за допомогою індикаторів прогресу розвитку громадсько активних шкіл. Школи можуть також використовувати порт фоліо, яке можна постійно оновлювати і демонструвати для партнерів та колег.

Проведення самооцінки, як того вимагають стандарти ГАШ, може стати ключовим елементом створення сильної та ефективної позиції школи. Цей процес складається з перегляду школою своїх можливостей, оцінювання та визначення досягнень. Стандарти є засобом самооцінювання, а не контролю, і про це мають пам’ятати члени ГАШ та громади. Вони можуть бути використані як діючими громадсько-активними школами для покращення своєї діяльності, так і тими школами, які трансформуються зі звичайної у громадсько-активну. Важливим елементом процесу самооцінки відповідно до міжнародних стандартів є створення планів розвитку шкіл, де активну участь беруть як представники школи, так і представники місцевої громади.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: