Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Дослідно-експериментальна робота

Дослідно-експериментальнаробота «Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі м. Києва» впроваджується науково-дослідною лабораторією експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком».

Термін проведення: 2013-2015 рр.

Експериментальна база: СШ №129, СШ №234, гімназії №30 «ЕкоНад», СЗШ №50, СЗШ №162, СЗШ №205, СЗШ №223, СШ №23 Деснянського, Дніпровського, Святошинського районів.

Актуальність експериментально-дослідної роботи. Сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та навички, але й виховати громадсько-орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно займе своє місце в житті. Так мікросередовище всередині школи необхідно сполучити з реальною дійсністю навколо школи. Громадсько-активна школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, але і всіх учасників освітнього процесу. У результаті йде комплексне, системне виховання громадянина не тільки в школі, але і поза її межами.

Громадсько-активна школа – це навчальний заклад, в якому велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. В громадсько-активній школі значна увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам; розвитку молодіжного руху та залучення громадян; покращенню навчання учнів; зміцненню родини та відносин між мешканцями громади. Школи стають освітніми, культурними центрами, а також центрами відпочинку для осіб будь-якого віку. Вони відкриті для кожного – цілий день, кожен день, у вечорі та на вихідних.

Громадсько-орієнтована освіта як підхід до розвитку громади та людських ресурсів – це процес, який збирає разом всіх мешканців громади з метою виявлення потреб громади та її ресурсів, поєднуючи їх так, щоб це дозволило підвищити якість життя в громаді. Громадсько-орієнтована освіта дає можливість для місцевих мешканців, громадсько-активних шкіл, місцевих організацій та установ стати активними партнерами при вирішенні проблем громади та освіти.

Отже, проблема розвитку громади та задоволення її потреб, залучення батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і у громаді та обрана для педагогічного експерименту тема «Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі» є актуальними для вивчення в ході дослідно - експериментальної роботи на базі СШ №129, СШ №234, гімназії №30 «ЕкоНад», СЗШ №50, СЗШ №162, СЗШ №205, СЗШ №223, СШ №23.

Мета експериментально-дослідної роботи полягає у розробці моделі громадсько-активної школи на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які є учасниками експерименту.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

  • Вивчити й узагальнити набутий досвід із теми дослідження.
  • Провести навчання учасників експерименту щодо впровадження моделі громадсько-активної школи.
  • Розробити на основі базової моделі ГАШ модель трансформації власної школи у громадсько-активну з урахуванням потреб місцевої громади.
  • Апробувати власну модель громадсько-активної школи.
  • Здійснити моніторинг ефективності впровадження моделі громадсько-активної школи шляхом проведення двох етапів самооцінювання якості діяльності громадсько-активної школи.
  • Організувати постійно діючий консультпункт для учасників експерименту.
  • Узагальнити досвід роботи діяльності громадсько-активних шкіл м. Києва шляхом висвітлення результатів дослідно-експериментальної роботи на семінарах, науково-практичних конференціях, в друкованих посібниках.

Механізм реалізаціїекспериментально-дослідної роботи полягає у розробці та експериментальній перевірці ефективності застосування моделі громадсько-активної школи умовах ЗНЗ м. Києва.

Загальний висновок

Обрана для проведення дослідно-експериментальної роботи тема «Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі» є актуальною і практично значущою для вирішення проблеми розвитку громади та задоволення її потреб, залучення батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і у громаді. Зміст та аргументація поданої заявки відповідають вимогам Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад.

Науковий керівник: В.І. Ковальчук, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: