Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Конференції

 

Всеукраїнська конференція «Громадсько активні школи в Україні: діалог партнерства»

22-23 грудня 2010 року в рамках реалізації програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» відбулася всеукраїнська конференція «Громадсько активні школи в Україні: діалог партнерства».

Цілями конференції було:

 • обговорити значення міжнародних стандартів у забезпеченні якості діяльності громадсько активних шкіл;
 • представитидосвід реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем у громадіта залучення громадськості до освітнього процесу;
 • представити механізми та стратегії взаємодії ГАШ та бізнесу (економічна освіта молоді та соціальне підприємництво); партнерства секторів: школа – громада – влада – бізнес; волонтерства як сталої системи;
 • обмін досвідом та найкращими практиками діяльності ГАШ;
 • подальший розвиток моделі ГАШ і забезпечення її сталості;
 • розвиток мережі громадсько активних шкіл як ефективного механізму активізації місцевих громад.

У конференції взяли участь 105 учасників, серед них: представники закладів освіти – учасників програми «Школа як осередок розвитку громади», представники Міністерства освіти і науки України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та представники управлінь/відділів освіти, експерти Програми «Громадсько активні школи» (Молдова).

Програма конференції включала:

Список учасників.

Семінари, проведені в рамках конференції:

Семінар 1: Сучасний лідер громадсько активної школи

Тренер: Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, президент Громадської Академії педагогічних наук

Сучасний лідер ГАШ: стимулює, мотивує й надихає людей; сприяє їхньому розвитку; формує в них уміння робити виклики перед людьми і допомагати їм відповідати на них; розроблює бачення, яке надихає інших до його досягнення таким чином, аби громадсько активна школа могла працювати змістовно й скоординовано.

«Лідерство – це коли робляться правильні речі,
менеджмент – це коли робляться речі правильно».

презентація СУЧАСНИЙ ЛІДЕР ГАШ

 

Семінар 2: Взаємодія громадсько активної школи та бізнесу: економічна освіта молоді та соціальне підприємництво

Тренер: Холодна Нінель Борисівна, викладач природничих дисциплін гімназії ім. С. Олійника, м. Бровари, тренер ВФ “Крок за кроком”

ГАШ або громадські центри створювалися у різних країнах як відгук на потребу активізації місцевих громад у вирішенні власних потреб, реалізації концепції навчання впродовж усього життя та розвитку громад. Саме школи, з існуючим у них потенціалом – людськими та матеріальними (технічними) ресурсами є ініціаторами змін у місцевих громадах, залучаючи мешканців громад до процесів прийняття рішень щодо майбутнього цих громад і суспільства в цілому.

Економічна освіта в широкому розумінні повинна включати в себе і виховну складову. Саме ця виховна складова і виходить сьогодні на перший план у взаємодії школи та громади, коли йдеться про економічну освіту. За її допомогою відбувається реалізація принципу дії громадсько-активної школи: діти вчаться у дорослих, дорослі вчаться у дітей, а всі разом – вчаться у професіоналів.

презентація ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ

Семінар 3: Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активних шкіл

Тренер: Некраш Людмила Миколаївна – завідувач центру соціально-педагогічної та психологічної діагностики і моніторингу Ставищенського районного методичного кабінету (Київська область), завідувач лабораторії сільської школи Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тренер ВФ “Крок за кроком”

Міжнародні стандарти допоможуть ГАШ:

 • визначити сильні та слабкі сторони діяльності школи;
 • визначити потреби у навчанні;
 • зосередити співпрацю з іншими установами та зацікавленими сторонами;
 • оцінити співпрацю з громадою;
 • визначити загальні принципи діяльності ГАШ та послуги, які надаються на базі школи.

Використовуючи стандарти ГАШ, школа зможе:

 • визначити рівень розвитку школи та пріоритети майбутніх дій;
 • слідкувати, щоб уся громада (батьки, діти, мешканці) була задіяна у програмах, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб;
 • залучати батьків до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їх дітей та участі у житті школи.

Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько активних шкіл

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій»

6-7 грудня 2007 року відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій» в рамках реалізації програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком».

У конференції взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та представники місцевих управлінь та відділів освіти, а також заклади освіти – учасники програми «Школа як осередок розвитку громади»,

Цілі конференції:

 • представлення результатівреалізації програми «Школа як осередок розвитку громади»;
 • обмін досвідом та найкращими практиками серед учасників програми;
 • представлення моделей розвитку шкіл як центрів розвитку місцевих громад;
 • розвиток української мережі громадсько-активних шкіл як ефективного механізму активізації місцевих громад;
 • представлення міжнародних стандартів якості громадсько-активних шкіл;
 • вироблення спільного плану дій щодо подальшої співпраці на різних рівнях у розвитку громадсько-орієнтованої освіти як невід`ємної складової демократичного суспільства.

Дводенна програма конференції включала пленарні виступи, презентації та роботу в секціях. Під час пленарних виступів були висвітлені теми «Громадсько-активні школи: досвід діяльності в Україні», «Демократизація школи» (О.Любишко, заступник директора з науково-методичної роботи Запорізького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «Мала гуманітарна академія», координатор громадсько-активної школи, тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»), «Волонтерство та громадсько-активні школи» (Л.Некраш, завідуюча центром соціально-педагогічної та психологічної діагностики і моніторингу Ставищенського районного методичного кабінету Київської області, методист лабораторії сільської школи Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»), «Розвиток партнерських відносин між школою та громадою» (В.Колосовська, директор Дзвеняцької загальноосвітньої школи Київської області, координатор громадсько-активної школи, тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»).

Другий день конференції було присвячено презентації спецкурсу та посібника «Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади», який представила Г.Єльнікова, завідуюча кафедрою менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти. Н.Яременко, завідуюча навчально-методичним кабінетом виховної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, представила досвід впровадження даного спецкурсу на базі інституту «Підготовка педагогічних працівників до розбудови громадсько-активної школи як осередку розвитку громади у системі післядипломної педагогічної освіти».

Робота у секціях була відбулася за наступними напрямами:

 • Практика проектної діяльності в громадсько-активній школі
 • Волонтерські акції
 • Роль місцевої громади у діяльності громадсько-активної школи
 • Реалізація програми «Школа як осередок розвитку громади» через обласні інститути післядипломної педагогічної освіти
 • Міжнародні стандарти «Визначення якості громадсько-активної школи»
 • Розвиток мережі громадсько-активних шкіл

Також, упродовж двох днів діяла виставка проектів громадсько-активних шкіл України, підготовлена учасниками Програми. 

 

Міжнародна конференція «Громадсько-активні школи як механізм активізації місцевих громад»

3-5 листопада 2005 року в м. Києві на базі навчально-оздоровчого центру «Джерело» за підтримки  Міжнародного фонду «Відродження» (Україна), Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США), Фонду Євразія (Україна) відбулася міжнародна конференція «Громадсько-активні школи як механізм активізації місцевих громад: кращі практики».

В конференції взяли участь: представники громадсько-активних шкіл, громадських організацій, місцевих відділів освіти та Інститутів післядипломної педагогічної освіти з 12 країн: Казахстану, Угорщини, Чехії, Азербайджану, Великобританії, Боснії та Герцеговини, Сербії, Молдови, Білорусії, Вірменії, Росії та України. В конференції взяли участь 70 осіб (список учасників додається), а також представники Світового банку реконструкції та розвитку, Фонду Чарльза Стюарта Мотта, Фонду «Євразія», Міжнародного фонду «Відродження», Українського Фонду соціальних інвестицій.

Цілі конференції:

 • Забезпечити обмін досвідом, найкращими практиками, моделями розвитку шкіл як центрів розвитку місцевих громад
 • Представити нові ініціативи, спрямовані на підвищення якості та поширення діяльності громадсько-активних шкіл
 • Посилити зв`язки між ініціативами у регіонах з метою підвищення рівня співпраці та професійного розвитку програм
 • Розробити плани подальшого розвитку громадсько-активних шкіл в Україні та інших країнах – учасницях конференції
 • Поширити мережу громадсько-активних шкіл в Україні та міжнародну мережу

Програма конференції включала:

 • Основні доповіді
 • Презентації
 • Семінари

International Conference on Community Schools, Kyiv 2005

ЗВІТИ

Презентації

Csaba Lorinczi, Open Society Institute, Hungary
Sarah Lindemann Komarova, non-govermental organization "Echo", Russia
Elena Fomina, Krasnoyarsk Center for Community Partnerships, Russia
Chris Jones, Organization "ContinYou" , Great Britain
Vladislav Vik, Nova skola, Czech Republic
Nataliya Sofiy, Ukrainian Step by Step Foundation, Ukraine
Jasmina Markovic, Community School Program, Serbia
Belma Ziga, Open Society Fund BiH, Bosnia
Alina Furmanczyk, Open Society Fund BiH, Bosnia
Julian Piper, organization "ContinYou", Great Britain
Tatiana Nemtsan, school principle, Community Fund "Akbota", Kazakhstan
Afar Karimov, organization "Innovations in education" , Azerbaijan
Auezov Alibek, manager of youth centre, Community Fund "Akbota", Kazakhstan
Yuriy Melnyk, community active school, Ukraine
Ludmila Baranishnina, school №4, Russia  
Irina Zlobina, school №4, Russia
Tukbay Aiman, secondary school, Kazakhstan  
Tomas Novak, Nova Skola, Chech Republic
Yulia Kavun , Ukrainian Step by Step Foundation, Ukraine

 

Міжнародна конференція «10 років упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади в Україні»: знання, практика, досвід»

25-26 листопада 2013 року відбулася міжнародна конференція «10 років упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» в Україні: знання, практика, досвід». У конференції взяли участь 90 учасників із різних регіонів України, а також Великобританії, Росії, Молдови, Вірменії, Казахстану, Чехії, Польщі, Монголії, Азербайджану та Таджикистану.

Міжнародна конференція «10 років упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» в Україні: знання, практика, досвід» відбулася в рамках реалізації проекту «Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні шляхом впровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Проект «Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»: основні досягнення і результати (укр. мова)

Проект «Розвиток громадсько-активних шкіл в Україні шляхом упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади»: основні досягнення і результати (англ. мова)

У конференції взяли участь представники 40 громадсько-активних шкіл із різних регіонів України, 15 представників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти – координаторів програми «Школа як осередок розвитку громади» в області, начальники відділів освіти, а також представники 12 міжнародних партнерських організацій, з якими впродовж багатьох років співпрацює Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» з метою розроблення механізмів та інструментів удосконалення якості діяльності громадсько-активних шкіл.

Список учасників міжнародної конференції (укр. мова)

Список учасників міжнародної конференції (англ. мова)

Основними цілями конференції було:

 • створити форум для обміну досвідом, для знайомства з кращими практиками й обговорення моделей розвитку громадсько-активних шкіл;
 • накреслити плани для подальшого розвитку громадсько-активних шкіл та підтримувати цей процес в Україні й країнах-учасницях;
 • посилити зв’язки між різними ініціативами в регіоні для активізації співпраці та виведення існуючих і нових програм на вищий професійний рівень.

Програма конференції включала основні доповіді (пленарні засідання), презентації, майстер-класи (семінари), паралельні секції, технологію відкритого простору (виставку діяльності громадсько-активних шкіл, присвячену 10-річчю впровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» в України).

Програма міжнародної конференції «10 років упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» в Україні: знання, практика, досвід» (укр. мова)

Програма міжнародної конференції «10 років упровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» в Україні: знання, практика, досвід» (англ. мова)

Привітання

Нік Дейчаківський, керівник програм Фонду Чарльза Стюарта Мотта, співкоординатор програм розвитку громадянського суспільства США та спеціальних ініціатив міжнародних програм Фонду Мотта, які зосереджуються на неприбутковому секторі та філантропії

Привітання

Чаба Лорінчі, Міжнародний експерт з питань створення та розвитку громадсько-активних шкіл в Центральній та Східній Європі

Пленарне засідання
«Програма «Школа як осередок розвитку громади» в Україні: уроки змін»

Програма «Школа як осередок розвитку громади» в Україні: 10 років навчання

Наталія Зіновіївна Софій, директор програми, директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»

 

Громадсько-активні школи: досвід Львівської області

Перспективи впровадження програми «Школа як осередок розвитку громади» у Львівській області: виклики та шляхи подолання

Роман Богданович Шиян, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Роль обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у створенні та розвитку громадсько-активних шкіл

Мирослава Ярославівна Товкало, доцент кафедри освітньої політики Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, координатор програми «Школа як осередок розвитку громади» у Львівські області

 

З досвіду роботи навчальних закладів Львівської області щодо реалізації моделі громадсько-активної школи

Юрій Володимирович Мельник, вчитель інформатики Бродівської гімназії ім. І.Труша, координатор ГАШ

Михайло Григорович Ксьондзик, директор Соколівського навчально-виховного комплексу імені В.Кальби «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  ім. В. Кальби» Буської районної ради Львівської області

Громадсько-активні школи: досвід Полтавської області

Від практик громадсько-активних шкіл до підготовки фахівців

Світлана Вікторівна Королюк, завідувачка кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, координатор програми «Школа як осередок розвитку громади» в Полтавській області

Досвід створення та розвитку громадсько-активних шкіл в освітніх закладах м. Полтави та Полтавської області

Оксана Йосипівна Горіна, директор Полтавської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 18

Олег Миколайович Рудченко, директор Дібрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області

Валентина Василівна Фененко, директор Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 імені Панаса Мирного

Громадсько-активні школи: досвід Київської області

Мережеві виховні технології у практиці діяльності громадсько активних шкіл сільської місцевості

Іван Григорович Осадчий, начальник відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації, доктор педагогічних наук

Стан та перспективи реалізації програми «Школа як осередок розвитку громади» у системі післядипломної педагогічної освіти Київської області

Ольга Іллівна Боярчук, завідувач навчально-методичним кабінетом виховної  роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, координатор програми «Школа як осередок розвитку громади»  у Київській області

З досвіду роботи пілотних громадсько-активних шкіл Київської області

Наталія Миколаївна Грама, вчитель початкових класів Борівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Макарівської районної ради Київської області, координатор ГАШ

Особливості національних та регіональних моделей громадсько-активних шкіл у Вірменії, Молдові, Росії та Чеській Республіці

Гульбаршин Касіманова, директор громадської організації «Фонд неперервної освіти» (Казахстан)

Пленарне засідання «Громадсько-активні школи: міжнародний досвід»

Громадсько-активні школи – школи майбутнього

Кріс Джонс, директор Міжнародного центру підтримки громадсько-активних шкіл (Великобританія)

Мислення поза межами!..

Джейн Френкіш, директор початкової школи «Broad Heath» (Великобританія)

Успішна громадсько-активна школа: ключові фактори

В’ячеслав Бахмін, консультант Фонду Чарльза Стюарта Мотта (Росія)

Майстер клас «Підходи громадсько-активних шкіл для дітей та молоді»

Підходи громадсько-активних шкіл для дітей та молоді

Олена Фоміна, виконавчий директор Красноярського центру «Співробітництво на місцевому рівні» (Росія)

Всеросійський портал громадсько-активних шкіл – www.oash.info

Олена Фоміна, виконавчий директор Красноярського центру «Співробітництво на місцевому рівні» (Росія)

Мережеві акції громадсько-активних шкіл

Олена Фоміна, виконавчий директор Красноярського центру «Співробітництво на місцевому рівні» (Росія)

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: