Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Буклети Програми

 

Центри підтримки ромських батьків. Буклет.
Проект «Центри для батьків дітей віком від народження до шести років у ромських громадах Закарпаття»
Сучасний процес європейської інтеграції потребує від України, як і від більшості європейських країн, особливої уваги до питання захисту прав національних меншин та усунення будь-якої нерівності між ними. Протягом останніх років провідне місце у політиці Ради Європи та Європейського Союзу, що стосується сфери прав національних меншин, належить питанню інтеграції представників ромського етносу.
Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів
 
Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти
 
Комплексний дидактичний матеріал для соціально-емоційного розвитку дитини «Коробка почуттів»
 
  1   2 
Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: