Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Здоровий розвиток ромських дітей у національних стратегіях інтеграції ромів для майбутньої політики щодо ромів ЄС

16.02.2018

 

08 лютого 2018 року у м. Брюссель (Бельгія) відбувся круглий стіл «Здоровий розвиток ромських дітей у національних стратегіях інтеграції ромів для майбутньої політики щодо ромів ЄС».

Захід організований EPHA (https://epha.org/roma-health/), ISSA/REYN (www.reyn.eu), Eurochild (www.eurochild.org), REF (www.romaeducationfund.org). У заході взяли участь близько 60 учасників із європейських країн, серед яких було представлено мережу REYN-Україна.

Метою круглого столу було об’єднання зацікавлених осіб різних рівнів у створенні єдиного діалогу щодо політики забезпечення ромських дітей якісними освітніми послугами та медициною, представлення досвіду та практики по роботі з дітьми раннього та дошкільного віку різних країн, встановлення нових зав’язків та партнерства.

Під час сесій круглого столу доповідачі надали статистичну інформацію щодо рівня безробіття, доступності освітніх та медичних послуг, умов життя ромських громад. Досвід України представила Олена Глоба, координатор проекту «Створення національної мережі REYN «Рома ранні роки» ВФ «Крок за кроком». Разом з іншими представниками національних мереж REYN вона презентувала роботу мережі та коротко розповіла про діючу Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

Більшість учасників погодились, що проблеми носять схожий характер майже у всіх країнах, де проживає ромська меншина, а саме: шкільна сегрегація, низька залученість до системи освіти, високий відсоток дітей, які припиняють навчання.

Важливою презентацією став Альтернативний звіт, підготовлений консультантом ISSA Сімонеттою Борміолі. Альтернативний звіт щодо ситуації дітей раннього віку та їхнього місця у національних стратегіях інтеграції ромів був створений на основі аналізу інформації, отриманої від 8 європейських країн: Бельгія, Хорватія, Угорщина, Італія, Сербія, Словаччина, Словенія та Україна. Звіт охоплює загальну інформацію по кожній країні, заключні висновки та рекомендацій. Для створення звіту було залучено координаторів мережі REYNіз всіх 8 країн, які представляли інтереси більше 1000 зацікавлених сторін. Серед основних питань були стан послуг, які надаються дітям від народження до 3 років (та їхнім родинам), відвідуваність дошкільних навчальних закладів дітям від 4 років, існування сегрегації в освіті, неформальна освіта для ромських дітей та загальний огляд освітніх та медичних послуг у кожній країні. Серед важливих висновків з’являється питання відсутності або недостовірності даних з певних питань, а також відсутність сектору раннього розвитку у Стратегіях більшості країн. Лише сербська стратегія визначає ранній розвиток як ключовий виклик. Крім того, більшість країн пропонують формальну освіту та піклування для молодшого віку з фокусом на заклади дошкільної освіти. Стратегії не враховують важливість різноманіття робочої сили у навчальних закладах та залучення ромських фахівців до системи освіти. Важливою проблемою для вирішення є сегрегація у закладах освіти.

Пані Сімонетта презентувала рекомендації, а саме: збір статистичних анонімних даних стосовно ромських дітей та їхнього доступу до та участі у секторі раннього розвитку; необхідність врахування особливостей ромських дітей та їхніх родин; подальше розроблення, ідентифікація та поширення найкращих практик; включення формальних та неформальних освітніх послуг до програми Стратегій; включення професійного розвитку та різноманіття робочої сили серед працівників сектору раннього розвитку; просування ідеї залучення більшої кількості батьків до раннього розвитку дітей.

«Кожна дитина Європи важлива. Кожна дитина має право на якісну освіту та гідне ставлення до неї» - Яна Хейнсворс, Генеральний секретар Eurochild.

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: