Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Аналіз існуючих ресурсів з питань громадянської освіти для початкової школи

21.01.2018

 

У межах реалізації проекту «Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових освітніх стандартів» Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» проведено аналіз існуючих ресурсів для учнів початкової школи та вчителів, що дозволить залучити інноваційні практики у сфері громадянської освіти, визначити ключові змістові лінії для розробки проектних матеріалів у відповідності з Державним стандартом початкової загальної середньої освіти.

Проект «Просування громадянської освіти в початковій школі в контексті нових освітніх стандартів» базується на Концепції нової української школи, затвердженої урядом України у грудні 2016 року, що визначила основні напрями реформ в освітній сфері до 2029 року. Концепція передбачає створення й запровадження у вересні 2018 р. нових освітніх стандартів початкової загальної освіти, що базуються на компетентнісному підході. Ключові компетентності, у свою чергу, передбачають формування соціальної та громадянської компетентностей. Іншою характеристикою нових освітніх стандартів є інтегрований підхід до організації освітнього процесу, особливо в початковій школі.

Мета проекту – забезпечення підтримки вчителів початкових класів пілотних шкіл при формуванні соціальної і громадянської компетентностей відповідно до нових освітніх стандартів на основі інтегрованого підходу.

Аналіз існуючих ресурсів з питань громадянської освіти для початкової школи

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: