Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Розвиток моделі забезпечення програми переходу між системою раннього втручання і дошкільною освітою на прикладі двох регіонів України

Період реалізації: грудень 2017р. – червень 2019 р.

Організації – виконавці проекту:

 • Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», м. Київ
 • Інститут раннього втручання, м. Харків
 • Реабілітаційний центр «Джерело», м. Львів

Географія проекту: м. Львів, м. Харків, м. Чугуїв.

Основні цілі проекту:

 1. Розробити та апробувати програму переходу між послугами раннього втручання (РВ) до послуг з дошкільної освіти як передумови успішного залучення до загальної освіти всіх дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Розвинути професійні спроможності фахівців із питань раннього втручання та педагогів дошкільних закладів освіти для забезпечення якісного перехідного періоду.
 3. Підвищити міжвідомчу співпрацю на рівні відповідних міністерств і місцевих органів влади для забезпечення успішної практики переходу від послуг раннього втручання до дошкільної освіти для всіх дітей.
 4. Посилення співпраці між організаціями-партнерами проекту в підтримці та розвитку системи раннього втручання та інклюзивної освіти, особливо в контексті сучасних реформ.
 5. Підвищити рівень обізнаності громадськості з питань перехідного періоду.

Завдання проекту:

 • Підготовка педагогів із 10-ти дошкільних закладів освіти для забезпечення успішного переходу всіх дітей від послуг раннього втручання до дошкільної освіти за участю інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) у двох регіонах.
  • Надати підтримку фахівцям із питань раннього втручання і педагогам закладів дошкільної освіти для забезпечення успішного залучення дітей, які переходять від послуг раннього втручання до дошкільної освіти з активним залученням батьків.
  • Розробити рекомендації щодо створення та запровадження моделі переходу на місцевому, регіональному та національному рівнях для подальшої інституалізації розробленої моделі з наданням відповідних фінансових розрахунків.
  • Підвищення обізнаності громадськості щодо важливості перехідного періоду і механізмів його забезпечення.

Основні заходи за проектом:

 1. Вибір закладів освіти - учасників проекту

На підставі інформації від організацій-партнерів проекту, а саме: Реабілітаційного центру «Джерело» та Інституту раннього втручання щодо дітей, які охоплені послугами раннього втручання, надіслані необхідні запити місцевим органам освіти щодо рекомендації дошкільних закладів освіти - потенційних учасників проекту. В запитах будуть зазначені відповідні критерії - близьке місце проживання сімей, попередній досвід співпраці з Центрами раннього втручання, наявність додаткових фахівців (психолога тощо), співпраця з місцевими ІРЦ, досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 1. Фокус-групи з педагогами та батьками

Фокус-групи будуть проведені з педагогами, батьками та представниками місцевих органів влади для визначення їх розуміння перехідного періоду та викликів у його впровадженні. 

Фокус-групи проводитимуться на базі Центрів раннього втручання, дошкільних закладів освіти та місцевих органів влади міст Львова, Харків та Чугуїв (Харківська область).   

Результати фокус-груп будуть використані для розроблення рекомендацій для місцевих органів влади та відповідних міністерств. 

 1. Зустрічі з батьками дітей з особливими освітніми потребами

Зустрічі з батьками проводитимуться на базі Центрів раннього втручання упродовж останніх 6-10-ти місяців програм раннього втручання - як окремо для сімей та дітей, так і з групами батьків. 

Основними цілями цих зустрічей є:

1)      інформування батьків про програму переходу від послуг раннього втручання до дошкільної освіти;

2)      обговорення можливих занепокоєнь батьків щодо перехідного періоду, а також їхньої ролі у підтримці дітей в процесі переходу до дитячого садка.  

Індивідуальні зустрічі з батьками з питань перехідного періоду будуть відображені в Індивідуальному плані з раннього втручання. 

Зустрічі з батьками будуть проводитися командами, які працюватимуть із сім'ями, роботу яких буде координувати Координатор з переходу (регіональний координатор буде визначений на початку проекту). Наприкінці цієї роботи відбудеться обговорення під час круглого столу, в якому візьмуть участь батьки дитини, фахівці з питань раннього втручання та представники дошкільних закладів освіти.  

 1. Презентація проекту для дошкільних закладів освіти та батьків дітей з особливими потребам

Презентації проекту будуть проведені у містах Львові, Харкові, Чугуєві для батьків дітей з особливими потребами, представників дошкільних закладів освіти, рекомендованих місцевими органами управління освітою, представників місцевих органів освіти/ інклюзивно-ресурсних центрів та інших партнерів проекту. Метою презентацій буде представлення ходу реалізації проекту, проміжних досягнень та очікувань. 

 1. Розроблення плану дій 

План дій буде розроблений та узгоджений усіма партнерами проекту, в тому числі ІРЦ, місцевими органами управління освітою. На цьому етапі необхідна участь міжнародного консультанта, враховуючи брак досвіду партнерів проекту із забезпечення перехідного періоду. 

 1. Тренінги для команд педагогів дошкільних закладів освіти

Міжнародний консультант допоможе в розробленні та проведенні тренінгів з питань перехідного періоду, які будуть запропоновані фахівцям з питань раннього втручання та педагогам дошкільних закладів освіти. 

Базовий тренінг буде проведений спільними зусиллями міжнародного консультанта та партнерів проекту. 

Поглиблені тренінги в містах Львові, Харкові, Чугуєві будуть базуватися на питаннях, що виникають під час здійснення програми переходу. Планування і проведення цих тренінгів буде здійснюватися за підтримки міжнародного консультанта. 

 1. Надання додаткової підтримки дошкільним командам

Додаткова підтримка дошкільних команд буде забезпечена фахівцями з питань раннього втручання та інклюзивної освіти на основі командного підходу. Фахівці з питань раннього втручання допоможуть дошкільним командам у визначенні та забезпеченні потреб усіх дітей, тоді як фахівці з інклюзивної освіти забезпечать наставницьку підтримку з питань організації інклюзивного освітнього середовища, практики спільного викладання та залучення батьків. Такий командний підхід також передбачає залучення представників ІРЦ (за необхідності).  

Дводенний семінар забезпечить краще розуміння основних принципів раннього втручання та інклюзивної освіти, а також обговорення подальшої співпраці між фахівцями з питань раннього втручання та фахівцями з питань інклюзивного навчання, одночасно надаючи підтримку дошкільним командам у забезпеченні якісної дошкільної освіти для всіх дітей, які залучені в програму переходу. 

 1. Розроблення рекомендацій для місцевих органів влади за результатами аналізу регіональних планів, розроблених для реалізації національного та міжнародного законодавства у цій сфері та за результатами проведення фокус-груп

Ця діяльність буде проводитися у партнерстві з Національною асамблеєю осіб з інвалідністю, місцевими органами влади у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, і буде спрямована на:

1)      Визначення та аналіз запланованих заходів із забезпечення перехідного періоду.

2)      Визначення місцевих ресурсів, які можуть бути використані для підтримки перехідного періоду.

3)      Розроблення рекомендацій щодо запропонованих моделей перехідного періоду, у тому числі розрахунки для їх створення і функціонування. Розроблені рекомендації будуть частиною посібника для органів місцевого самоврядування. 

Аналіз регіональних планів також буде передбачати аналіз відповідних законодавчих і нормативно-правових документів, як наприклад: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про інклюзивно-ресурсний центр, Центри раннього втручання та інші. Цей аналіз буде здійснено групою експертів, до складу якої увійдуть представники міністерств освіти і науки, соціальної політики, охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування, Національної асамблеї осіб з інвалідністю, партнерів проекту.

 1. Розроблення посібника з питань перехідного періоду від послуг раннього втручання до дошкільної освіти

Посібник буде розроблений для таких цільових груп, як місцеві органи влади, дошкільні заклади освіти, Центри раннього втручання, батьки, інші зацікавлені особи. Посібник буде містити короткий опис результатів проекту, розроблені рекомендації, як на рівні законодавства, так і на рівні практики, інші корисні ресурси. Матеріали посібника міститимуть базову вартість моделі перехідного періоду, розробленої на регіональному рівні.  

 1. Поширення результатів проекту

Поширення результатів проекту буде здійснюватися через засоби масової інформації, а також шляхом обміну такими інформаційними продуктами, як Посібник з питань перехідного періоду від послуг раннього втручання до дошкільної освіти, листівки / брошури / постери.

 1. Завершальна конференція на національному рівні

Мета завершальної конференції - обговорити результати, досягнуті в рамках проекту, майбутні напрями поширення кращих практик. Під час конференції будуть представлені моделі перехідного періоду, створені на регіональному рівні, як можливі зразки для інших регіонів. Учасниками конференції будуть: представники учасників проекту, відповідні міністерства та інші організації. 

Очікувані результати:

 • 24 дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку отримають підтримку протягом перехідного періоду та якісні послуги з інклюзивного навчання у 10-ти дошкільних закладах освіти у двох регіонах України (Львів, Харків, Чугуїв).
 • 400 дітей у 10-ти дошкільних закладах освіти отримають досвід інклюзивного навчання.
 • 40 педагогів, 14 фахівців з питань раннього втручання та 5 фахівців з питань інклюзивного навчання зможуть забезпечити успішний перехід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей від послуг раннього втручання до інклюзивної освіти в дошкіллі.
 • Розроблені рекомендації місцевим органам влади та відповідним міністерствам з питань запровадження моделей перехідного періоду.
 • Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо важливості і механізмів забезпечення перехідного періоду між послугами раннього втручання і дошкільною освітою.

 

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: