Місія Всеукраїнського
фонду "Крок за кроком"
сприяти втіленню освітніх реформ з реалізації особистісно-орієнтованої, інклюзивної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад, шляхом проведення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організацій; ініціювання та реалізації проектів, спрямованих на забезпечення рівного доступу до якісної освіти для усіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, дітей – представників етнічних та національних меншин, сімей, які опинились у кризових ситуаціях; залучення сімей і громади до освітнього та управлінського процесів.
Місія Фонду виконується шляхом реалізації програм:
Сайти проектів Фонду
Facebook
Тендерні оголошення

Професійний стандарт учителя нового покоління і кращі НУШ-технології: у взаємодії між академічними спільнотами університетів і вчителями-практиками

Проєкт «Професійний стандарт учителя нового покоління і  кращі НУШ-технології: у взаємодії між академічними спільнотами університетів і вчителями-практиками» реалізується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Упровадження реформи Нова Українська Школа в основній і старшій школі зумовлює зміну підходів до професійного становлення і розвитку вчителя.

Оскільки вчитель – це ключова постать, яка реалізує реформу в школі,  то особливо важливо забезпечити якісну педагогічну освіту і постійний професійний розвиток педагогів. Обов'язковою умовою для забезпечення цієї можливості є розробка професійного стандарту вчителя-предметника базової і старшої школи. Адже в цьому документі мають бути визначені ті компетентності, знання, вміння та ставлення, які повинен мати сучасний вчитель.

Мета проєкту - створити пропозицію нового професійного стандарту вчителя базової і старшої школи на основі вивчення кращого міжнародного досвіду у взаємодії між університетами, інститутами і школами.

Термін реалізації - січень – грудень 2020

Реалізація проєкту запланована у два етапи. Під час першого етапу (січень-червень  2020 р) передбачається створення пропозиції нового професійного стандартувчителя-предметника та її презентація освітянській спільноті. Цей етап визначає виконання таких завдань:

  1. Сформувати експертну робочу групу, яка працюватиме над розробленням формату і моделі стандарту. 
  2. Розробити модель професійного стандарту вчителя-предметника Нової Української Школи для базової і старшої школи.
  3. Забезпечити професійні та громадські обговорення запропонованої моделі стандарту в академічних університетських спільнотах із залученням представників інститутів післядипломної освіти; закладів загальної середньої освіти; освітніх громадських і батьківських організацій та інших освітян.
  4. Організувати і провести круглий стіл-обговорення «Сучасний професійний стандарт вчителя для Нової Української Школи» для вчителів-практиків, науковців, фахівців у сфері освіти.
  5. Надати рекомендації Міністерству освіти і науки України та Національному агентству кваліфікацій для затвердження стандарту на національному рівні.
  6. Розробити правила програми малих грантів «Педагогічний Майстер - Клас», в якій об‘єднані команди університетів і шкіл представляють технології компетентнісного навчання НУШ ( для базової і старшої школи).

Другий етап  (липень - грудень 2020 року) передбачає створення програми малих грантів для об’єднаних команд університетів та шкіл з метою розробки і представлення кращих технологій компетентнісного навчання в базовій і старшій школі.

Новини проєкту

Заходи за проєктом

Корисні матеріали

Сторінка проєкту у Facebook: https://www.facebook.com/teachersstandart/

 

 

Ім'я:
E-mail:
Ваше ім'я*:
Ваш E-mail*:
Організація:
Ваш телефон:
Тема листа*:
Зміст листа*: